Direktor

Emir Mehmedović
e-mail: emir.cuke@gmail.com


Stručna služba

Fehim Karišik, PR & Marketing
e-mail: fesa-63@hotmail.comEnver Gusinac, Stručni saradnik
e-mail: envergusinac@hotmail.comEmka Bugarić, savetnik za sport
e-mail: emka@verat.netAldina Hodžić, a.t. sekretar
e-mail: dinna_san@hotmail.comFadil Škrijelj, Stručni saradnik
e-mail: fadil_skrijelj@hotmail.rsFinansijska služba

Redžep Mahmutović, šef finansija
e-mail: rknovipazar@yahoo.comSanja Premović, finansijski likvidator
e-mail: sanja.premovic@hotmail.comAlmasa Bogućanin, kontista
e-mail: almasanp@hotmail.comPrevoz sportista

Asim Šaćirović
e-mail: sports_np@yahoo.comSead Nicević
e-mail: sports_np@yahoo.com